АМР „Царевец”

Април - Октомври (08:00 - 20:00)
Ноември - Март (09:00 - 16:00)

Господстващото положение на хълма Царевец и естествената му непристъпност са предопределили избора тук да бъде центърът на върховно управление на държавата. Сложна укрепителната система е осигурявала безопасността на живеещите в крепостта...

Билети

За семейство (майка, баща с до 3 деца от 7 до 18г)
15,00 лв.
Стандартен
10,00 лв.

Беседи

БГ език
20,00 лв.
С превод
30,00 лв.
На чужд език
40,00 лв.

Църква „Св. 40 мъченици”

Април - Октомври (09:00 - 18:00)
Ноември - Март (09:00 - 16:30)

Църквата „Св. 40 мъченици” е построена и зографисана по волята на българския цар Иван Асен ІІ, в чест на голямата му победа над епирския деспот Теодор Комнин през 1230 г. Знаменитата търновска църква е център на редица важни събития...

Билети

Стандартен
6,00 лв.
За родители (майка,баща + до 3 деца от 7 до 18г)
6,00 лв.

Беседи

БГ език
10,00 лв.
С превод
20,00 лв.
На чужд език
30,00 лв.

Посетителски център „Царевград Търнов“

Април - Октомври (09:00 - 18:00)
Ноември - Март (09:30 - 17:30)

Мултимедийният посетителски център „Царевград Търнов“ е разположен в близост до хълма Царевец. В него под формата на скулптури и стенописи са представени исторически личности и паметни събития от периода на Второто българско царство...

Билети

Стандартен
10,00 лв.
Семеен (възрастен + до 3 деца)
20,00 лв.

Беседи

На чужд език
30,00 лв.
С превод
20,00 лв.
БГ език
10,00 лв.

Църква-музей "Рождество Христово", с.Арбанаси

Април - Октомври (09:00 - 17:30)
Ноември - Март (10:00 - 15:30)

Храмът “Рождесто Христово” се намира в югозападната част на Арбанаси. Представлява масивно изградена каменна постройка с размери 28,80 х 10,40 м, подслонена под широките скатове на трискатен керемиден покрив...

Билети

Стандартен
10,00 лв.
Семеен (възрастен + до 3 деца)
15,00 лв.

Беседи

БГ език
20,00 лв.
С превод
30,00 лв.
На чужд език
40,00 лв.

Църква-музей "Св.св. Архангели Михаил и Гавраил", с.Арбанаси

Април - Октомври (09:00 - 17:30)
Ноември - Март (Затворено)

Храмът “Св. архангели Михаил и Гавраил” представлява издължена по оста изток-запад масивна каменна постройка, покрита с двускатен покрив. Размерите и са 28,60 х 10,40 м. Фасадите са раздвижени от плитки псевдоконструктивни ниши и засводени в горната си част прозорци...

Билети

Стандартен
10,00 лв.
Семеен (възрастен + до 3 деца)
15,00 лв.

Беседи

На чужд език
40,00 лв.
С превод
30,00 лв.
БГ език
20,00 лв.

Музей "Констанцалиева къща"

Април - Октомври (09:00 - 17:30)
Ноември - Март (10:00 - 15:30)

Констанцалиевата къща е един от най-забележителните и представителните паметници на жилищната архитектура в с. Арбанаси. Първоначалното и изграждане се отнася към края на XVII в. В следващите столетия жилищната сграда претърпява няколко преустройства...

Билети

Стандартен
10,00 лв.
Семеен (възрастен + до 3 деца)
15,00 лв.

Беседи

На чужд език
40,00 лв.
С превод
30,00 лв.
БГ език
20,00 лв.