• Крепост
  • 12 Часа
  • Позволени любимци
  • Екскурзовод

Поръчай билет

Описание

За крепостта:
В продължение на повече от две столетия Търновград е столица на Второто българско царство (края на XII – XIV в.). Той е центърът, в който се решават най-важните политически, религиозни, административни и културни въпроси в живота на средновековната държава.
Градът Търново територията на която е населявана от дълбока древност, се превръща в столичен център след възстановяването на българската държава през 1186 г. Столицата се разпростира върху укрепените с мощни крепостни стени хълмове Царевец, Трапезица, Момина крепост, склоновете към естествената водна преграда р. Янтра и надзаливните и тераси.


Архитектура:
Господстващото положение на хълма Царевец и естествената му непристъпност са предопределили избора тук да бъде центърът на върховно управление на държавата. Сложна укрепителната система е осигурявала безопасността на живеещите в крепостта.
Главният вход към вътрешността е от запад. Защитен е от четири последователно разположени порти и кули над тях. Пред първата порта е имало подвижен дървен мост. В близост до най-вътрешната порта са разположени казармените постройки на охраната.
Доминиращо място в крепостта заемат дворцовия и патриаршеския комплекс. Дворецът на българските царе е защитен от всички страни с мощна крепостна стена и кули.Във вътрешността му са разположени сгради с богато украсени фасади.Ограденият с крепостна стена и кули патриаршески комплекс заема площ от 2413 кв. м. В него са се намирали библиотеката, скрипоторият, жилищните и служебни помещения на патриарха, килиите на монасите. Патриаршеския храм “Възнесение-Господне” с кула-камбанария е разположен в средата на вътрешния двор.

Билети на преференциални цени за учащи и пенсионери се продават само на касата на обекта.


График

Април - Октомври

Понеделник08:00 - 20:00
Вторник08:00 - 20:00
Сряда08:00 - 20:00
Четвъртък08:00 - 20:00
Петък08:00 - 20:00
Събота08:00 - 20:00
Неделя08:00 - 20:00
Влизането на посетители се преустановява 1 час преди края на работното време.

Ноември - Декември

Понеделник09:00 - 16:00
Вторник09:00 - 16:00
Сряда09:00 - 16:00
Четвъртък09:00 - 16:00
Петък09:00 - 16:00
Събота09:00 - 16:00
Неделя09:00 - 16:00
Влизането на посетители се преустановява 1 час преди края на работното време.

Януари - Март

Понеделник09:00 - 16:00
Вторник09:00 - 16:00
Сряда09:00 - 16:00
Четвъртък09:00 - 16:00
Петък09:00 - 16:00
Събота09:00 - 16:00
Неделя09:00 - 16:00
Влизането на посетители се преустановява 1 час преди края на работното време.

Билети

За семейство (майка, баща с до 3 деца от 7 до 18г)15,00 лв.
Стандартен10,00 лв.

Беседи

БГ език20,00 лв.
С превод30,00 лв.
На чужд език40,00 лв.